дарителска кампания

На 50 сега, за 50 + напред!

Нашата скъпа гимназия навършва 50 години! Френската за едни, езиковата – за други, днес ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ създава незабравими спомени на нови поколения ученици. Умни, будни, прекрасни – каквито бяхме и ние, предишните възпитаници!

Кампанията се посвещава на нашия 50-годишен юбилей и началото на дейността на фондация Езиковата Сливен, с която бивши възпитаници, преподаватели и родители ще участваме отново в живота на любимото училище.

С набраните средства ще започнем да осъществяваме първите проекти на младата фондация:

  • подкрепа за провеждането на юбилеен концерт, домакинстван от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, който ще се проведе на 13 май 2022 в сградата на театъра в гр. Сливен. Актуална информация за програмата и началния час следете на www.facebook.com/ezikovataslivenfoundation
  • ремонт на външна табела с училищно лого-пъзел на една от фасадните стени на сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.-
  • обявяване на първи училищен конкурс за литературна творба, посветена на 50-тата годишнина. Конкурсът ще раздаде три основни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място, както и 3 поощрителни за творческо новаторство, младежка ангажираност и оригиналност. За повече информация: https://gpzebg.org/index.php?id=390778.

Нека бившите да подкрепим днешните ученици на Езиковата, защото те ни повтарят, нали?