Управителен съвет

Маргарита Енергиева
Почетен председател

“Бъдете здрави, успешни и благословени за добри дела, скъпи възпитаници на Езикова гимназия „Захарий Стоянов” Сливен. Гордеем се с вас!”

Маргарита Георгиева Енергиева Родена през 1942г. в гр. Сливен, учила и отраснала в града. Завършила в Софийския университет „Кл. Охридски” специалността Физика и математика през 1965г. От 1965 до 1975г. работи като учителка по физика в Техникума по Механотехника гр. Сливен. От 1975г. до 1999г. работи в Езикова гимназия „Захарий Стоянов”, като 12 години в същия период е и зам. директор на същата. След пенсионирането си, от 2002 до 2009 г. работи в Областна администрация г. Сливен.

Дарина Кадънкова
випуск ’89
Председател

“Умението да даваш е като умението да обичаш, веднъж изпитани те оставят като омагьосан! Моите учители, сред които е и моята майка, ме научиха там и тогава и да обичам, и да давам и днес е мой ред да предам, да споделя и да умножа наученото!”

Дарина Кадънкова завършва гимназията през 1989 г със златен медал. Възпитаник на Бургаски свободен университет със специалност право и серия от специализации в Европа и САЩ в сферата на нестопанското управление, управлението на проекти и институционалното финансиране. Профеионалният й път преминава през ключови за развитието на гражданското общество организации в България като Институт Отворено общество, Съюз на българските фондации и сдружения, Старт за ефектвни граждански инициативи, Европейски институт, Център за икономическо развитие, както и в чужбина като Европейски център на фондациите, Център за европейки изследвания (Белгия), Съвет на фондациите, Ресурс за Управителни Съвети, Фонд Джърман Маршал, Фондация Чарлз Стюарт Мот (САЩ), Център за изследвания към Централно-Евопейски университет (Унгария), Международен Център за Изследвания (Украйна), Фондация за Социално Развитие (Бангладеш), Асоциация за Демократични Избори (Ливан), Четири Лапи (Австрия) и др. Понастоящем е базирана в Брюксел, Белгия като консултант по европейско и инвестционно финансиране и външен оценител към Европейската комисия.

Мая Топалова
випуск ’89

„Няма попътен вятър за кораб без посока“

Мая Топаловa завършва ГПЗЕ „Захари Стоянов“ през 1989г., със златен медал. През последните 20 години нейното професионално развитие е съсредоточено в областта на разработването, управлението и контрола на значими международни проекти. Тя е CGAP (Сертифициран одитор в публичния сектор) – сертификат издаден от Института на вътрешните одитори: https://www.theiia.org/. През последните 15 години работи на ниво старши експерт в различни международни и български консултантски компании. Има значителен опит в областта на управлението на проекти като: развитие и управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС и други международни донори, развиване на стратегии за изпълнение на проекти и програми, финансово управление, наблюдение и оценка на изпълнението на проектните дейности; подбор и управление на персонала на проектите, външните консултанти и под-изпълнителите.Ръководила е ангажименти за оценка на риска по различни договори. Участвала е като експерт и в договори за оценка на съответствието и вътрешен одит в публичния сектор.

Добромир Батинков
випуск ’89

Добромир Батинков завършва Езиковата гимназия „З. Стоянов“ през 1989 г. в паралелка с изучаване на английски. Продължава образованието си СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Английска цивилизация и литература“. През 1994 г. се обучава в университета „Джонс Хопкинс“ в САЩ, като преминава курс по управление на проекти в нестопанския сектор. Ръководи регионалното звено на Фондация Отворено Общество в Сливен като консултант по образование в чужбина и управление на нестопански организации. В продължение 6 години е регионален представител на норвежката компания Telenor Satellite Services AS. Участва в множество българо-норвежки проекти в областта на културата, бизнеса и образованието.

Милен Балтов

Милен Балтов
випуск ’88

„Моята гимназия е крепост на знанието под стените на Синята планина.“

Милен Балтов завършва със златен медал гимназията през 1988 г. и е част от първата паралелка за учители по английски език – момент в който преформатираната за периода на предходните 6 години в ЕСПУ гимназия придобива статут и на УПК даващо професионална квалификация. В горните класове Милен е координатор на между-училищния Клуб „Международни отношения“ и победител в общински и междурегионални конкурси с темата на реферата си „Кризата на заетостта в развитите капиталистически държави през 80-те години“. Милен Балтов е пример за прехода от бизнеса в академичния свят. Служител на Авиокомпания „Балкан“, ключов експерт и координатор на проекти за развитие на иновациите и малките и средни предприятия в България, Хърватска, Северна Македония и Казахстан, понастоящем той е титуляр на бизнес дисциплини и ръководител на докторанти от България, Индия, Германия, Непал и Пакистан. Проф. Милен Балтов е член на Асамблеята за мисия „Здравословни океани, морета, вътрешни и крайбрежни води“, съ-председател на групата на висшите заинтересовани страни по „Стратегическия дневен ред за изследвания и иновации в Черно море“ и представител на България в програмния комитет за „Европейския иновационен съвет“ на програма Хоризонт Европа – структури към Европейската комисия. Той е основател и водещ на седмичното си авторско предаване „Икономистът говори“ по българското национално Дарик радио. Проф. Балтов е ректор на Бургаския свободен университет и с горещо сърце се включи в отбелязването на 50-годишнината от създаването на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и прие да се присъедини към първия състав на управителния съвет на създадената за целта Фондация „Езиковата Сливен“.

Нина Мирчева
випуск ’85

Нина Мирчева завършва Гимназията с преподаване на западни езици „Захари Стоянов“ в Сливен през 1985 година.

Магистър на Софийски университет Св. Климент Охридски със специалност „Социална педагогика“. Консултант по ПР и корпоративни комуникации и собственик на галерия за съвременно изкуство. През годините е работила като ПР мениджър в компании предимно от енергийната и телекомуникационната сфери. Обича европейско кино и българското съвременно изкуство. Вярва в личния принос на всеки за запазване на климатичния баланс в природата.

Константин Илиев

Константин Илиев
випуск ’76

Приятели,

Настоящи ученици и учители в Езиковата гимназия, бивши такива и всички бъдещи, които някога ще учите и преподавате в Гимназията:

Обичам ви! Винаги ще бъда с вас!

Вярвам в силата на Алумните да създадат и развиват общност, да подпомагат Гимназията, учениците и преподавателите – сега и в бъдеще.

Константин Илиев завършва Езиковата гимназия в Сливен с първия випуск през 1976 година. След Гимназията завършва Математика и информатика в Пловдвиския университет „Паисий Хилендарски“ и от тогава до сега работи в сферата на Информационните технологии като:

  • Програмист, Главен системен програмист, ИТ мениджър в „Миролио“ АД Сливен (тогава ВТК „Георги Димитров“);

  • Преподавател по математика и информатика в ТУ София, филиал Сливен;

  • Създател, собственик (съсобственик) на няколко ИТ фирми с над 30 годишен опит в развитие и внедряване на Информационни системи за институционални, бизнес и частни клиенти в България, Германия и САЩ;

  • Участник като ИТ експерт в над 10 международни проекта, свързани с околната среда и управлението на отпадъците, кръговата икономика;

  • Председател на „InterSystems User Group” България.

Николета Николова
випуск ’18

“Стълбата на успеха започва от нашите решения и действия. А езиковата гимназия е нашата супер сила!“

Николета Николова завършва Езиковата гимназия в Сливен през 2018 година с паралелка „Немски с английски език“. Пътят й продължава към Лондон, Англия, където успешно завършва бакалавър „Медии и комуникации“, а в момента следва магистратура. По време на гимназиалните си години Николета Николова е част от ученическия борд като представител на класа, а по-късно заема длъжността председател на борда. Поема инициативата да застане начело на протест и да представлява учениците във важен момент за гимназията и нейното разположение в града. Николета Николова е била и координатор на Езиковата гимназия при Червения кръст, като съумява да инициира и организира различни благотворителни концерти и събития. Друга съществена част от извънкласните дейности на Николета е участието ѝ в театралната трупа при гимназията. С четири спектакъла зад гърба си и отличие на международен фестивал, тя приема сцената като неин втори дом.

Мисия

Мисията на Фондацията е да привлече подкрепата на алумни общността на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов”, гр. Сливен за нейното развитие и бъдеща реализация на настоящите й възпитаници и преподаватели.

Цели

  • Да мобилизира, активизира и консолидира наследството на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен в лицето на бившите й възпитаници и преподаватели;

  • Да насърчи мотивацията за солидна образователна подготовка и професионална реализация на настоящите й възпитаници и преподаватели;

  • Да затвърди имиджа на ПГПЗЕ Захарий Стоянов, гр. Сливен като представителна и модерна образователна институция, която формира поколения от позитивни, устойчиви, ангажирани и активни личности.