Списък с победителите

Първа награда – Ванина Андонова, 10 e клас

„Ще търся щастието в другите, за да го намеря и в себе си“

Втора награда – Калина Николова, 10 в клас

„На първо място искам да благодаря на Езикова гимназия ,,Захарий Стоянов‘‘ – едно училище, което ме прие с отворени обятия и ме накара да се чувствам точно на мястото си, едно училище, в което срещнах най – близките си хора и станах част от едно голямо и сплотено семейство, едно училище, в което открих себе си и се преборих със страховете си“

Трета награда – Виктория Божекова, 8 д клас

„Новите 50 вероятно ще градим ние, настоящите.“

Поощрителна награда за оригиналност – Мария Бонева, есе, 11 г клас

“Хората казват, че големите камъни в живота на човек са ключът към неговото по-светло съществуване. „Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си“. Тези думи на Елеонор Рузвелт олицетворяват всички онези платна, които са се рисували и продължават да се рисуват в сградата на улица Великокняжевска”.

Поощрителна награда за младежка ангажираност – Дара Кирова, есе, 9б клас

“Вярвам, че притежаваме силен стремеж за развитие, който, подплатен с богато минало, история и култура, се превръща в истинска формула за успех“

Поощрителна награда за творческо новаторство – Беатрис Балева, 10 д клас

„Бих могла да кажа, че гимназиите си вършат работата, ако правят за другите ученици това, което Езикова гимназия е направила за мен!“